Pa-Ri Materia
Ota yhteyttä

Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja. 

Pa-Ri Materia Oy:n tietosuojaselosteet

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. 

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679). 

Pa-Ri Materia Oy:n tärkeimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla. Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen. 

Asiakasrekisteri

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

Uutiskirjerekisteri

Rekrytointirekisteri